Korešpondenčná adresa

Ing. Martin Mlynár – DISTANCE SPORT
Mlynská 528
059 42 Gerlachov

Fakturačné údaje

Ing. Martin Mlynár – DISTANCE SPORT
Mlynská 29
059 42 Gerlachov

IČO: 44283792
DIČ: 1078100507
IČ DPH: SK1078100507

Kontaktný formulár

Mobil

+421 904 548 260

E-mail

info@swixstore.sk

@swixstore

@swixstore