Voskovanie lyží  na korčuliarsku   techniku

V prvom rade si treba uvedomiť, že lyže na korčuľovanie nemajú stúpaciu zónu, a preto sa zameriavame len na sklz lyží. Sklzová zóna korčuliarskej lyže je po celej dĺžke skĺznice, preto sa vosk (parafín, prášok alebo urýchľovač) nanášajú po celej dĺžke lyže. Lyže pred voskovaním treba dôkladne vyčistiť špeciálnym čističom na odflórovanie, aby sme skĺznicu zbavili nečistôt. Následne musíme lyžu vykefovať, najskôr tvrdšou kefou (medená) a potom mäkšou kefou (nylonová). Samotné voskovanie prichádza až v tejto fáze, kedy je lyža dôkladne pripravená na to, aby čo najúčinnejšie vstrebala vosk. Daný vosk (parafín, prípadne grafit) si zvolíme podľa druhu a teploty snehu. Delením parafínov sa budeme zaoberať v inom článku. Nanesený parafín zažehlíme a necháme vychladnúť, prípadne ho škrabkou stiahneme za tepla. Stiahnutím za tepla lyžu dokážeme ešte lepšie zbaviť nečistôt. Ak ale chceme, aby vlákna skĺznice pohltili parafín, musíme ho nechať vychladnúť v izbovej teplote, čo trvá zhruba sedem minút. Následne parafín stiahneme škrabkou a lyžu opäť vykefujeme. Po tejto úprave je lyža pripravená na ďalšie kroky, čo je práškovanie alebo nanášanie rôznych iných urýchľovačov. Tieto urýchľovače sa však v rekreačnom lyžovaní nevyužívajú, pretože sú finančne veľmi náročné. Ošetrenie lyže parafínom úplne postačuje pre rekreačných bežcov na lyžiach, či už je to tréning alebo sú to preteky. Takýmto spôsobom sa treba o lyže starať pravidelne zhruba po odjazdení 50 až 70 km, čím predĺžime životnosť lyže. Samozrejme, čím častejšie sa lyža napúšťa parafínom, tým sa dlhšie uchovávajú sklzné vlastnosti lyže, čo znamená, že lyža nevysychá a nevytvárajú sa na nej belasé fľaky.

Voskovaním môžeme zlepšiť sklzné vlastnosti zhruba o 20 – 30%, ale najdôležitejšia je štruktúra a samotná lyža. To znamená lyža, ktorá má zlé sklzné vlastnosti (štruktúra a typ skĺznice na sneh), nemôže voskovaním dosiahnuť takú úroveň, ako má lyža, ktorej sklzné vlastnosti sú veľmi dobré. Preto treba klásť veľký dôraz pri výbere lyží. Mnohí špičkoví pretekári majú niekoľko desiatok párov lyží, aby si mohli vybrať na daný sneh a podmienky tie správne lyže, čo však nie je prípad rekreačných bežcov. Kompletné voskovanie lyží prebieha na našich víkendových kurzoch, kde si voskovanie môžete vyskúšať pod dohľadom odborníkov. Verím, že sa čoskoro uvidíme.

Autor: Peter Žiška