Stúpacie vosky na bežky

U klasických bežiek sa na mazaciu zónu nanáša stúpací vosk, ktorý umožňuje odraz vpred.